Švariųjų medicininių patalpų valymas

Medicininės paskirties patalpose svarbiausia – sveikata ir saugumas, todėl šios paskirties patalpos labiau nei bet kurios kitos, turėtų rinktis komercinį valymą.

3 pagrindiniai dalykai, kodėl švara šio tipo patalpose yra svarbi:

1) Griežti reikalavimai saugumui;

2) Pacientų ir dirbančiojo personalo apsauga;

3) Jaukios atmosferos ir nuolatinio švaros pojūčio kūrimas – labai svarbus visoms suinteresuotoms pusėms, nes tai ne tik dėl paviršių švaros, bet ir apsaugai nuo infekcijų.

Klinikos, ligoninės, dantų gydytojų kabinetai ir kitos medicininės paskirties patalpos,

pavyzdžiui, reabilitacijos centrai turi įvairių specialiųjų poreikių bei ypatingos priežiūros

reikalavimų. Tai vietos, kur apsilanko labai daug skirtingų žmonių ir būtina užkirsti kelią infekcijoms.

KOMERCINIS VALYMAS MEDICININĖMS PATALPOMS – BŪTINAS

Bet kuris virusas plinta iš aplinkos žmogui ir norint išvengti epidemijos labai svarbu ne tik

plauti ir dezinfekuoti rankas, bet itin gerai prižiūrėti paviršius bei įrankius, įrangą. Norint

užtikrinti saugią aplinką pacientams, darbuotojams ir lankytojams, komercinis valymas turi

būti prioritetas.

 SAMDYKITE TOP CLEAN VALYMO PROFESIONALUS

Medicinos centrams bei kitoms medicininės paskirties patalpoms valyti tikrai rekomenduojame pasirašyti patalpų valymo ir priežiūros sutartį su UAB TOP CLEAN. Mūsų darbuotojai yra apmokyti kaip dirbti švariosiose patalpose, laikosi valymo instrukcijų ir greitai pajusite tokio valymo naudą:

  1. Saugios ir sveikos aplinkos užtikrinimas yra būtinybė. Naudojant profesionalias valymo priemones ir metodus yra mažesnė rizika bakterijoms ir virusams plisti.
  2. Medicinos įstaigos reprezentatyvumas. Patalpos turi būti valomos kiekvieną dieną (kai kurios ir ne vieną kartą), kad pacientams, jų šeimos nariams, visiems lankytojams bei medicinos personalui būtų užtikrintas švaros pojūtis ir malonus buvimas įstaigoje, pacientams – sveikimo atmosfera.
  3. Būtinas nuolatinis švaros užtikrinimas ir palaikymas. Valymo įmonė turi gerai apmokytą komandą, kuri laikosi valymo plano, visų reikalavimų bei procedūrų. Yra paskirti žmonės, kurie koordinuoja ir prižiūri valymo procesą, kad būtų pasiektas galutinis tikslas – švarios patalpos.

6 svarbiausi komercinio valymo aspektai medicininės paskirties patalpose:

  1. Tinkamas medicininių atliekų tvarkymas laikantis griežtų reikalavimų
  2. Paviršių dezinfekavimas pagal specifinius reikalavimus medicinos patalpoms ir tinkamomis priemonėmis.
  3. Medicininių patalpų valytojai laikosi nustatytų taisyklių.
  4. Mokymai ir švietimas. Labai svarbus yra tinkamas komunikavimas tarp darbuotojų ir įstaigos bei procedūrų laikymasis.
  5. Kasdienė priežiūra gausiai žmonių lankomose vietose – įstaigų koridoriai, palatos ar gydytojų kabinetai reikalauja dažno valymo, dezinfekcijos ir patirties besirūpinant skirtinga medicinos įstaigos erdve.
  6. Nė vienas kampelis negali būti neišvalytas, ypač tai svarbu didelėse ligoninėse. Nuo operacinės iki virtuvės, nuo palatos iki kiekvieno koridoriaus.

Top Clean daug metų dirba medicininėse įstaigose, turime patirties valant švariąsias

patalpas ir jeigu ieškote patalpų tvarkytojų odontologijos kabinetui ar skubios pagalbos

įstaigai bei kt. tikrai užtikrinsime švarą ir saugumą pagal jūsų keliamus reikalavimus.

Susisiekite su mumis
Pildyti klausimyną